Home

 

Sportcomplex de Horsterhoek gesloten. 

S.V. Schalkhaar sluit haar sportcomplex vanaf 1 juli t/m 31 juli i.v.m. groot onderhoud.

S.V. Schalkhaar sluit haar sportcomplex vanaf 1juli om groot onderhoud te plegen aan de kunstgras- en grasvelden. Het vanaf die datum dan ook niet meer toegestaan zich onbevoegd op het sportcomplex te bevinden.

Het bestuur

Uitgifte kleding, materialen en sleutels seizoen 2015-2016 in kantine sv Schalkhaar

Er wordt in verband met de vakantieperiode niet gewerkt per leeftijdscategorie. U heeft zelf de keus op welke dag u het op komt halen.

Donderdag 30 juli 2015 van 19.00-21.00 uur

Dinsdag 4 augustus 2015 van 19.00-21.00 uur

Zaterdag 15 augustus 2015 van 09.00-12.00 uur

 

Aan leden en ouders/vertegenwoordigers van jeugdleden van SV Schalkhaar,

Ron Sotthewes, voorzitter van de vereniging, heeft aangegeven zich niet meer herkiesbaar te stellen als zijn bestuurstermijn, de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering in november 2015, afloopt. Ook zijn wij op zoek naar een nieuwe voorzitter voor de commissie voetbal. Frans te Riele heeft aangegeven vanwege zijn drukke werkzaamheden zijn functie aan het eind van dit seizoen beschikbaar te stellen. Voor de commissie PR/Communicatie zijn wij tevens op zoek naar een voorzitter.

Belangstellenden voor de functies voorzitter commissie Voetbal en voorzitter commissie PR/Communicatie kunnen dit kenbaar maken bij of informatie vragen aan één van de bestuursleden.
20 April hebben we als bestuur besproken hoe we de procedure om te komen tot voordracht van één of meerdere kandidaten voor de functie van voorzitter van de vereniging willen vormgeven.
Naast de bestaande functieomschrijving (beleidsplan 2014-2018) en wensen die we als bestuur zelf hebben, vinden we het minstens zo belangrijk wat jullie, leden en ouders/vertegenwoordigers van jeugdleden, belangrijk vinden.

Daarom vragen we of je ons wilt laten weten welke 5  kenmerken jij het belangrijkst vindt in het profiel voor de nieuwe voorzitter.

Waar je aan kunt denken:

Over welke ervaring, kennis, persoonlijke eigenschappen moet een voorzitter bij voorkeur beschikken, gewenste motivatie om deze functie te vervullen?
We willen een profiel opstellen wat duidelijk schept in verwachtingen voor een kandidaat die zich verkiesbaar wil stellen. We zullen de vacature voor voorzitter en dit profiel publiceren op de website.

Binnenkort ontvang je als lid van onze vereniging een mail waarin je kunt aangeven welke kenmerken jij belangrijk vindt in het profiel voor de nieuwe voorzitter.

Dan kunnen we de wensen samenvoegen en eind mei een profiel presenteren.
Daarna zullen wij een vacature plaatsen op de website en in het clubblad.

Namens het bestuur,

Diana Grootjans

secretaris